REGULAMIN

1. Nazwa i siedziba firmy Sprzedawcy

Właścicielem i operatorem strony internetowej fabryka-reklam.com jest firma FABRYKA-REKLAM s.c. Grzegorz Otoka, Ryszard Stasiewicz (zwana dalej Sprzedawcą), mieszcząca się przy ul. Białostockiej 196A, 16-100 Sokółka,. NIP 545-17-65, REGON 200188836

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wyprodukowania produktu lub usługi reklamowej, wykonanych na indywidualne i spersonalizowane zamówienie przez Kupującego (zwanego dalej Zleceniodawcą), według jego wytycznych i wskazań w specyfikacji ustalonej ze Sprzedawcą, telefonicznie, osobiście w lokalu Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną.

3. Procedura zamówienia

4. Obsługa Klienta

Do obsługi Zleceniodawców dedykowane są adresy poczty elektronicznej biuro@fabryka-reklam.com, grafik@fabryka-reklam.com, ryszard@fabryka-reklam.com, grzegorz@fabryka-reklam.com, paulina@fabryka-reklam.com, ksiegowosc@fabryka-reklam.com oraz numery telefonów: +48 501 288 892, tel. 502 764 449, tel. 518 292 888, tel. 534 830 044, 575 003 206

5. Informacja dla Zleceniodawców

Zleceniodawca jest zobowiązany do uiszczenia należności poprzez szybki przelew online w terminie składania zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.  Sprzedawca wyśle Zleceniodawcy, za pomocą poczty elektronicznej, specjalnie spersonalizowany link do formularza płatności w systemie dotpay.pl, lub Przelewy24 (OneClick Buy), lub tpay.com. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do integratora płatności za pośrednictwem szyfrowanych i bezpiecznych połączeń.
Zleceniodawca, po zatwierdzeniu formularza transakcji i wybraniu odpowiedniej formy płatności jest automatycznie przekierowywany do strony wybranego przez siebie banku lub innego operatora (paypal, BLIK). W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego banku zgodnie z zasadami określonymi przez ten bank. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym automatycznie i uzupełnionym przez integratora płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.

6. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) spółka FABRYKA-REKLAM s.c. Grzegorz Otoka, Ryszard Stasiewicz, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Zleceniodawcy innym osobom lub instytucjom. Dane podane przez Zleceniodawcę (nazwa firmy, imię i nazwisko, adresy, numer telefonu, adres mailowy, NIP) będą przetwarzane przez FABRYKA-REKLAM s.c. Grzegorz Otoka, Ryszard Stasiewicz, i DialCom24 Sp. z o.o. (operatora Przelewy24), Krajowego Integratora Płatności S.A. (operatora tpay.com) lub Dotpay SA (operatora dotpay.pl) tylko i wyłącznie w celach realizacji zamówienia i płatności.

7. Odstąpienie od umowy

W przypadku oferowanych przez naszą firmę spersonalizowanych produktów (różnego rodzaju reklam świetlnych, przestrzennych, reklamach wykonywanych na pojazdach, maszynach, gadżetach reklamowych, odzieży, ekspozytorach, banerach, siatkach, tablicach reklamowych, szyldach, pieczątkach, ceramice reklamowej, itp.) brak jest możliwości zwrotu zakupionego produktu ze względu na jego spersonalizowany charakter. Po zakupie Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy, gdy przedmiotem zakupu była usługa i gdy Sprzedawca rozpoczął proces twórczy, co oznacza przystąpienie do projektowania na indywidualne zamówienie, kompletowania materiałów Zleceniodawcy i za jego zgodą. Złożenie zamówienia oznacza, że Zleceniodawca akceptuje niniejszy regulamin i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni – gdy usługa zostanie w pełni wykonana przed upływem terminu zwrotu. Ustawa o prawach Konsumenta opisuje wyjątki jakie nie są objęte prawem odstąpienia od umowy, w tym m.in.:

  • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po rozpoczęciu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • umowa w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Odstąpienie od umowy z winy Sprzedawcy

W przypadku niewykonania usługi z winy Sprzedawcy, wpłacona kwota zostanie odesłana w ciągu 30 dni na konto bankowe Zleceniodawcy, z którego został zrealizowany przelew poprzez system płatności elektronicznych.

9. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2018 roku i jest dostępny na stronie internetowej www.fabryka-reklam.com

10. Przetwarzanie danych

Administratorem danych, przetwarzającym dane osobowe Zleceniodawców jest firma FABRYKA-REKLAM s.c. Grzegorz Otoka, Ryszard Stasiewicz z siedzibą w Polsce, adres siedziby – ul. Białostocka 196A, 16-100 Sokółka, NIP: 545 17 65 670.
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Zleceniodawców można się z nami kontaktować pod adresem biuro@fabryka-reklam.com. Dane Zleceniodawców otrzymujemy dobrowolnie podczas składania przez Nich zlecenia w naszej firmie, co jest niezbędne do jego realizacji. Dane Zleceniodawców przetwarzamy w celu wywiązania się z umowy wykonania spersonalizowanej usługi produkcji eklam. Przetwarzamy je również w celach archiwalnych, podatkowych (biuro rachunkowe) oraz udostępniamy je – z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem – operatorom płatności dostępnych na naszej stronie w celu rozliczenia zamówień oraz firmom kurierskim i pocztowym w przypadku wysyłki. Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celu opisanego wcześniej. Bez ich podania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług oferowanych przez naszą firmę, czy zrealizować zamówienia. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).